Vallersund Gård er et fellesskap der mennesker lever, arbeider og modner som menneske i tykt og tynt, i hverdag og fest, i fritid og arbeid.

Landsbylivet danner et utviklende miljø der den enkeltes ansvar for seg selv og for andre deles. Alle yter etter evne.
I dag bor det over 35 mennesker på Vallersund Gård. Det er seks husfellesskap hvor voksne mennesker med forskjellige omsorgsbehov og medarbeiderne med sine familier bor. Alle har sine egne rom, hus eller leiligheter. 
Les mer

Et skapende arbeidsliv

Alle har et fast arbeid innenfor eller i nærheten av landsbyen. 

Det er en målsetting at alle skal ha arbeid som dekker et reelt behov i landsbyen eller i nabolaget. Alle utfører sitt arbeid etter sine evner og muligheter.

Landsbyens aktiviteter er et forsøk på å vekke interessen for sarte menneskelige verdier som så lett blir borte i vår tids "kjas og mas". Les mer

En økologisk impuls

Helt siden starten av landsbysamfunnet på Vallersund gård har ideene om økologi, naturvern og energikonservering stått i forgrunnen.

Gården og gartneriet vårt drives biodynamisk og Norges første vindmølle ble reist nettopp her.
Tidlig ble det anlagt varmepumper for å hente energi fra både sjøen og fra borehull.

Avløpsvannet vårt blir renset i et økologisk renseanlegg.

Les mer

En indre holdning

Camphill-landsbyenes hovedbestrebelse har alltid vært å forme et samfunn der hver enkelt  kan utfolde sine muligheter i så mange områder av livet som mulig. At alle kan oppleve deres liv som meningsfullt og i en større sammenheng.

En helt vesentlig erkjennelse er vissheten om at ethvert menneske bærer i seg et evighetsaspekt. Vi kommer et sted fra og vi skal også dra videre etter at vi dør.

Les mer

Kulturelt årsløp

Å feire årstidsfestene er næring for sjelen.

Mot, takknemlighet, sorg og erindring, å dele med hverandre, lengsel og forventning...

Les mer