Daglig leder: 
Jörn Ende
92493758
jorn.ende@vallersund-gaard.no 

Medlem:
Malle Vogelsang
91819723
malle.vogelsang@vallersund-gaard.no

Medlem:
Anja Jeltschin
93038996
anja.jeltschin@vallersund-gaard.no

Medlem (vara):
Heidi Fenstad
93816914
heidi.fenstad@vallersund-gaard.no