Ønsker du å komme på besøk eller bli beboer på Vallersund Gård? Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt!
 
Du kan ringe vår kontaktperson hver formiddag mellom 09.00 og 11.30. Tel. 72 52 70 80
E-post kan sendes til vallersund-gaard@camphill.no
 
Du kan også sende brev til oss på adresse:
Vallersund Gård
Valsøyveien 145
7167 - VALLERSUND
 
Ta gjerne kontakt med oss! Vi har ledig plass.