Bli praktikant på Vallersund Gård 

Vallesund Gård tar hvert år imot 3-6 nye praktikanter. Praktikantene på Vallersund Gård er som regel unge mennesker som ønsker et orienteringsår før, i eller etter studiene. Vi tilbyr et slikt praktikantår der de som vil kan komme å bo og arbeide i felleskap og støtte oss i oppgavene i landsbylivet. Dette kan være både i husholdningen, i vårt økologiske/biodynamiske landbruk, i verkstedene og i kulturlivet.

Send en søknad!

Vi tilbyr mange spennende erfaringer, fri kost og losji, samt lommepenger. For nye praktikanter tilbyr vi et introduksjonskurs i vårt arbeid og idegrunnlag. I tillegg finnes det 2-3 seminarer hvert år der man møter praktikanter fra alle Camphill-landsbyene i Norge. 

Send din søknad til: vallersund-gaard@camphill.no