Raniero er et meget fleksibelt hus. Landsbyen Vallersund Gård har et mangfold av forskjellige bomuligheter. I Raniero hus finnes en liten hybel og en større leilighet.