Raniero er et meget fleksibelt hus. Landsbyen Vallersund Gård har et mangfold av forskjellige bomuligheter. I Raniero hus finnes en liten hybel og en større leilighet. Det kan være et familiehus eller flere venner som bor i lag.