Viktig melding

Vallersund Gård har iverksatt tiltak for å redusere spredningen av koronaviruset

Vallersund Gård
Valsøyveien 145
7167 Vallersund
+47 72 52 70 80