Som vanlig feiret vi 17. mai med flaggheising,, felles frokost, vandring gjennom skogen til skolen der folketoget går. På skolen er det kaker og kaffe, 17.-mai tale og noen spiser seg veldig mette på lapskaus. I kveldinga ble det feiring på Vallersund Gård med 17. mai-tale der det ble spesielt lagt vekt på en historisk overblikk på 17. mai-feiringens plass i det norske samfunnet for alle de som opplevde 17. mai for første gang. I år var det Martin Hamre som stor for en veldig fin tale. Der etter blr det grillmat og alle husene bragte sine skåler med fantastiske salater. Den gode stemningen ble ytteligere stegret inn i de små timer med lek for store og små.