Informasjon til besøkende

Vallersund Gård følger aktivt Folkehelseinstituttets retningslinjer og anbefalinger. 

Det er nå åpent for besøkende.