Informasjon til besøkende

Vallersund Gårdfølger aktivt Folkehelseinstituttets retningslinjer og anbefalinger. 

Det er nå åpent for besøkende.