Vallersund Gård har iverksatt tiltak for å redusere spredningen av koronaviruset

Vi følger aktivt Folkehelseinstituttets retningslinjer og anbefalinger, og har i tillegg iverksatt følgende tiltak:

Alle større arrangement er avlyst eller utsatt. Mindre arrangement i landsbyen blir vurdert fortløpende.   

Alle reiser avlyses inntil videre med umiddelbar virkning. Unntak skal vurderes av landsbyledelsen.

VIKTIG: Vallersund Gård og FRAMskolen er stengt for besøkende. Ta ev. kontakt per telefon: 466 64 857

 

Oppdatert 19. desember 2020