et sosialt alternativ

Å bo på Vallersund betyr å tilhøre et fellesskap i tykt og tynt, i hverdag og fest, i fritid og arbeid. Landsbylivet utfordrer til å møte egne og andres grenser. Det skaper et utviklende miljø der den enkeltes ansvar for seg selv og for andre er avgjørende.

I dag bor det over 35 mennesker på Vallersund Gård. I noen av husfellesskapene bor det voksne mennesker med forskjellige omsorgsbehov og medarbeidere med sine familier, sammen. Alle har sine egne rom, hus eller leiligheter. Noen av familiene velger å bo i egne hus og noen av de som trenger støtte i hverdagen bor i egne leiligheter og hybler. Noen mennesker bor ikke på stedet men jobber her. Vallersund Gårds hovedbestrebelse er å forme et miljø der hver enkelt  kan utfolde alle sine muligheter i så mange områder av livet som mulig. Dette kan skje når alle har opplevelsen av å være til nytte på den ene eller andre måten.
Dette er et grunnleggende behov for ethvert menneske, uansett om man er i behov av ekstra bistand, eller ikke.
Landsbylivet danner et levende miljø der den enkeltes ansvar for seg selv og for andre, deles. Alle yter etter evne.