Et skapende arbeidsliv.

Gården: Landbruket på Vallersund Gård blir drevet etter biodynamiske prinsipper. Vi har amme-kuer, sauer, høns, griser og hester. Her dyrkes det jord og arbeides i skog og ved med arbeidstilbud for flere. Gården har 165 mål dyrket mark av den nesten 700 mål store eiendommen.  Bonden vår, Knut, er ansvarlig for arbeidet her. 

Gartneriet som også drives biodynamisk, har sin største aktivitet i sommerhalvåret. Her dyrkes det et mangfold av grønnsaker, frukt, bær, blomster og urter til eget bruk. Gartneren Peter pleier jordene og sørger for at mange finner et arbeid etter evne.  

Bakeriet:  I bakeriets vedfyrte ovn baker vi brød, kjeks, knekkebrød og mysli til eget bruk og noe salg til privatpersoner i nærmiljøet via vår egen butikk. Bakeriet legger vekt på å gjøre prosessene gjennomskuelig for dem som arbeider der: fra korn til mel, deig, heving, baking, steking og rengjøring. Råvarene er av biodynamisk eller økologisk kvalitet.
En gang i uken blir det laget mat til felles middag.
Bakeriet er en arbeidsplass med høye krav på beboernes selvstendighet.

Vevstua: I dag arbeider seks beboere på verkstedet, i tillegg til Anne som har ansvaret, en eldre medarbeider og en praktikant. Veveriet lager skjerf, løpere og ryer av ull, alpakka, lin og bomull. Det blir lagt vekt på å bruke naturmaterialer og at enkelte produkter blir laget helt fra grunnen av, med karding, spinning og veving. I dette verkstedet spesialiserer beboerne seg på å utvikle sine egne produkter, utfra de muligheter den enkelte har, og kan utvikle. En beboer har spesialisert seg på å lage mohairskjerf, en annen på løpere, en tredje glasshåndklær, osv. Verkstedes leder har kunnskaper om mange vevteknikker som hun gjerne deler med de som jobber der.

Urteverkstedet: I perioder arbeider man ute, med plukking av viltvoksende urter fra naturen og også andre dyrkede urter fra gartneriet. Disse blir tørket, renset og blandet sammen til urteteer og krydderblandinger. Så pakkes det pent i poser. Produktene selges i vår egen butikk, på forskjellige markedsutsalg og til eget bruk.                                                 

Butikken er vårt daglige møtested til kaffepausene. I helgene, når den er åpen til publikk serveres kaffe og kake, selges produkter fra egne verksteder og økologiske varer. Det er et fint møtested med nærmiljøet og gir arbeid til en beboer i salg og servering. Butikken er åpen hver lørdag mellom kl 13.00 og 16.00.

Utegruppen er en gruppe som arbeider ute i vær og vind. De sørger for en del av vedlikeholdet på veier og stier, landskapspleie og annet forefallende vedlikehold. Et skikkelig Sisyfos-arbeid!