Årstidenes veksling og landsbylivet

Å feire årstidsfestene er næring for sjelen. I tillegg til å feire selve festen pleies det sjelelige kvaliteter og egenskaper som tilhører de forskjellige årstider:

Mot, takknemlighet, sorg og erindring, å dele med hverandre, lengsel og forventning, oppfyllelse og glede, andakt og ærefrykt, humor, lidelse og overvinnelse, stillheten og ordets betydning, savn, felleskapsopplevelse, samvittighet og vilje til forandring – det er en skoleringsvei gjennom årsløpet.

De kristelige høytider er viktige tider på Vallersund Gård. De blir feiret med mange tradisjoner og hvert år nye måter å nærme seg en forståelse av høytidens innhold: spill, sanger, fortellinger, kunstneriske aktiviteter, studier, stille tider... programmet blir laget av kulturgruppen/møte som er åpen for alle. Omkring de store høytider stenges verkstedene og skapes det rom for andre former av samvær som oppleves som viktig næring gjennom året. Noen fester som St. Hans eller Mikkelsmess feirer vi ofte sammen med de andre Camphillstedene i Trøndelag.

Mikkelsmessfeiring på Vallersund Gård 2012