Vallersund Gård en økololandsby!

Vindmøllen vår, den første i Norge, dekker mye av vårt behov for elektrisk energi. Generatoren er koblet opp mot det nasjonale strømnettet og i perioder med ekstra sterk vind selger vi strøm til vår lokale strømleverandør.

Vi var tidlig ute med å ta i bruk varmepumper. Først tok vi varmen fra sjøen, med et to km langt rør ute i sundet - senere også fra et borehull for å hente ut  jordvarme.
Siden dette var et foregangarbeid drev SINTEF, over en lengre periode, undersøkelse på effektiviteten av anleggene.

Om du vil vite mer om energisatsingen på Vallersund, kan du klikke her.

Fra renseanlegget

Vi har et biologisk renseanlegg for vårt avløpsvann. Det ligger midt i landsbyen og om ikke noen røper det, kan du tro at det er en vakker park med blomster og dammer.

Etter rensingen renner vannet ut i fjorden om det ikke tar veien innom fiskedammen vår.

Om du vil vite mer om renseanlegget vårt, så kan du klikke her.