Camphill-landsbyenes hovedbestrebelse har alltid vært å forme et samfunn der hver enkelt  kan få utfolde sine muligheter i mange områder av livet. At alle kan oppleve sitt liv som meningsfullt og i en større sammenheng

Dette er et grunnleggende behov for ethvert menneske, uansett om hun eller han er i behov av ekstra bistand, eller ikke. 

Et sosialetisk motto:

Helbredende er det bare
Når samfunnet former seg
I menneskesjelens speilbilde,
Og når den enkelte sjels kraft
Lever i samfunnet.

Rudolf Steiner skrev dette på tittelbladet i boken “In Ausführung der Dreigliederung des sozialen Organismus” som han gav til Edith Maryon i 1920.

Den såkalte tregrening av det sosiale samfunn, som Rudolf Steiner utviklet ved slutten av første verdenskrigen, er til stadig støtte og inspirasjon i våre bestrebelser om å bygge fellesskap igjen og igjen og igjen:

  • Et ånds- og kulturliv basert på den enkeltes individuelle frihet.
  • Et sosialt, mellommenneskelig liv der alle er likeverdige.

  • Et næringsliv som har som sin eneste oppgave å se til at behovene til den enkelte blir skaffet tilveie og fordelt broderlig.