Historie

Fra slutten av 1600-talet til 1792 var det leprahospital i Vallersund, side ved side med handelshus og skjenkested.

Mot slutten av 1700-tallet kom en gren av handelsfamilien Normann fra Trondheim og slo seg ned i Vallersund. Det skulle få stor betydning for utviklingen i hele Vallersund. Utover på 1800-tallet ble det drevet betydelig handelsvirksomhet med kjøp av fisk fra Lofoten og tørking av fisk på svabergene i hele Vallersund-området som en sentral næringsvirksomhet. Så sent som tidlig på 1900-tallet var medlemmer av Normann-familien i full virksomhet i Vallersund, Vasøy og på Birkeli. For spesielt interesserte finnes det mye spennende om dette i boka ”Vallersund Gård – fra hospital for spedalske til landsby for uvanlige mennesker”. Boka er i salg for en rimelig penge.

I det 20. århundre nådde fiskeriene sin topp i årene 1916-1918.

På denne tiden var det butikk, meieri, fiskemottak samt bakeri der hvor Landsbystiftelsens Vallersund gård er i dag. Det ble også bygd et fiskerhjem på den såkalte Meieristranda. Da fisket avtok, ble dette bygget revet og solgt til Frøya.