Kontakt

Adresse:

Vallersund Gård
Valsøyveien 145
N-7167 Vallersund
Norge

Telefon: +47 72 52 70 80
Faks: +47 72 52 70 99

E-post: vallersund-gaardcamphillno

Kontoret er åpent 09–11

Telefonliste

telefonmobilepost

Kontoret

Kontor Hanna

Faks

72 52 70 80

72 52 70 81

72 52 70 99

Bakeriet72 52 70 93
St. Brendan hus72 52 70 82
St. Brendan leilighet72 52 70 87
Butikken72 52 70 94
Gården72 52 70 96
Haugtussa72 52 70 86
Ilja Muromez hus72 52 70 84
Ilja Muromez leilighet72 52 70 85
Kaspar hus72 52 70 90
Nordlys72 52 70 83
Raniero72 52 70 89
St. Sunniva hus 72 52 70 88
Tømmerøra72 52 01 00
Valderhaug72 52 70 97
Vedlikeholdsverkstedet72 52 70 95
Veveriet72 52 70 92
                                   
Corinna Balavoine 46 66 48 57corinnabalavoinein
Dag Balavoine99 60 88 10dag.balavoinecamphillno
Peter Schmeding72 52 70 8845 67 89 35
Ulrike Panhorst72 52 70 8540 06 52 23ulrike.panhorstcamphillno